آرشيو برچسب: نرخ ارز
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۷

نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۰

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۰

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۶

نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت

۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۳

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۲

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۴

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۳

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۹

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۱

بهای رسمی ۱۷ ارز کاهش یافت

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۹

افت نرخ رسمی یورو و پوند

۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۷

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۹

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۱

بانک مرکزی

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۴

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۲

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۰

افت نرخ رسمی ۲۳ ارز

۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۱

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۹

رشد بهای رسمی ۲۶ ارز در آغاز هفته

۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۸

 
آخرین عناوین