منهای بانک
 
روند رو به رشد شهر پرند مشهود و قابل تحسین است

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸:۴۴

اجرای 81 پروژه به ارزش 25 میلیارد دلار توسط مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۱۸

برگزاری جشن انقلاب در پتروشیمی اروند

۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳

ریسک سیاست های ارزی جدید لایحه بودجه 1400

۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۷:۲۰

آمادگی کامل پتروشیمی اروند در شرایط اضطراری 

۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱

ساختار صنعت فرش نيازمند توجه بيشتر است

۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۵

افزایش ۵ درصدی تولیدات پتروشیمی اروند

۲۸ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶

کارآفرینی برای بانوان در اوج تنگناهای اقتصادی

۲۰ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۵۵

آیا ایران درحال حذف شدن از مسیر ترانزیتی شرق به غرب است؟

۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۳۵