صدای بانک | اخبار بانکداری، بیمه، بورس و ارز 20 آبان 1399 ساعت 16:53 https://www.sedayebank.com/news/10087/15پیشنهاد-عملی-بازگشت-روزهای-سبز-بورس -------------------------------------------------- عنوان : 15پیشنهاد عملی برای بازگشت روزهای سبز بورس -------------------------------------------------- شاید سرمایه داران هم در ریزش اخیر بورس و ادامه روند ریزشی سهمی داشته باشند ولی بی تردید قانون‌گذاران و تصمیم‌سازان بازار سرمایه نیز بی نقش نیستند و با ۱۵ راهکار می توان بورس را به روزهای رونق خود بازگرداند. متن :   چندماهی از دوران خوش بورس تهران که تبدیل به قلب اقتصادی کشور، راه فراری برای مقابله با پیامدهای تحریمی امریکا و ضربه گیری برای کنترل سیل نقدینگی و تورم حاصل از آن شده بود نگذشت که به یکباره دیواره اعتماد فرو ریخت و ضربان قلبی نامنظم بر آن حاکم گشت.