پتروشیمی
 
پیشتازی شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس در رده‌بندی IMI-100

۵ بهمن ۱۴۰۱ ۰۸:۳۳

برتری هلدینگ خلیج فارس در ایران با مهر تأیید IMI-100

۵ بهمن ۱۴۰۱ ۰۸:۲۹

شيرينی كام‌ توان‌خواهان در دو سالگی افتتاح بیدبلند خلیج فارس

۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۵۳

نمود توان و اراده ايرانِی در هاب پتروشيمی ايران

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۰۳:۵۴

بازدید معاونین هلدینگ خلیج فارس از یک پروژه مهم در دست افتتاح

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۰۳:۵۱

تفتان ، ستاره درخشان هاب سوم پتروشیمی ایران

۲۸ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۳۹

سرمایه گذاری برای خلق ثروت

۲۸ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۳۸

خلیج فارس در رسانه‌ها

۲۸ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۳۵