پتروشیمی
 
بزرگداشت سالروز ارتحال امام در پتروشیمی شازند

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۰۷:۰۱

پیام مدیرعامل پتروشیمی شازند برای سالروز ارتحال امام

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۰۷:۰۰

سود خالص اروند ۳۱ درصد افزایش یافت

۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۰۵

محصول اتان پلاس هویزه خلیج فارس، به پتروشیمی بندر امام منتقل شد

۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۰۷:۰۰

تفاهم فجر انرژی خلیج فارس و پتروشیمی اروند برای تامین یوتیلیتی فاز دوم «اروند»

۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۰۶:۵۳

تشریح برنامه شرکت پتروشیمی شازند

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ۰۵:۵۶

پتروشیمی شازند به مجمع می رود

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ۰۵:۵۴

تفاهم فجر انرژی خلیج فارس و پتروشیمی اروند 

۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۳۸

بازدید از شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان

۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۰۶