دربارهء ما
پایگاه خبری صدای بانک دارای مجوز به شماره "80502 " از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: نیلوفر احدیان پور 
زیر نظر شورای سردبیری

پایگاه خبری- تحلیلی"صدای بانک" به عنوان یکی از سایت های تخصصی در حوزه بانک بیمه و بورس  در نظر دارد اخبار، گزارش هاو تحلیل های صنعت بانکداری و بیمه  را به صورت مستقل و به دور از مسائل سیاسی منتشر نماید.
صدای بانک تلاش دارد با استفاده از مشاوره ی کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانک، ضمن انتشار اخبار و رویدادهای مهم این عرصه،تحلیل های داخلی و بین المللی این حوزه از اقتصاد را به درستی به مخاطبان عرضه نماید.
آخرین عناوین