بیمه
 
دكتر استاد هاشمی به عنوان رئیس كل بیمه مركزی معرفی شد

۱۵ شهريور ۱۴۰۲ ۰۸:۲۰

استفاده از داشبوردهای مدیریتی موجب کاهش زمان و هزینه دسترسی به اطلاعات شفاف شده است

۱۵ شهريور ۱۴۰۲ ۰۸:۱۴

صنعت بیمه همچنان امانتدار مردم خواهد بود

۱۲ شهريور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۸

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (كارت سبز)

۱۲ شهريور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۷

ارایه خدمات شبانه روزی بیمه البرز به زائران اربعین حسینی در سه استان مرزی

۱۲ شهريور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۲

تایید سطح یک توانگری مالی بیمه کوثر با نسبت 184 درصد

۱۲ شهريور ۱۴۰۲ ۱۶:۱۰

تخفیف 50 درصدی بیمه نامه بدنه کوتاه مدت خودرو به زائرین اربعین حسینی

۱۲ شهريور ۱۴۰۲ ۱۶:۰۶

بیمه دی به زائران مراسم اربعین حسینی خدمات ویژه ارائه می‌دهد

۱۲ شهريور ۱۴۰۲ ۱۶:۰۳

وصول ۲۱۸ میلیارد تومان از مطالبات بیمه ملت

۱۲ شهريور ۱۴۰۲ ۱۶:۰۱