بانکداری دیجیتال
 
سیدجعفر صدری

۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۴۷

بانک ایران زمین

۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۴۰

رویداد ارائه معکوس در ITE 2019 برگزار می‌شود

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۱۸

رونمایی از سامانه آموزشی هوشمند در ITE 2019

۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

 گردهمایی شرکت های پرداخت یار در بانک ایران زمین

۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۵۰

بانک ایران زمین

۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۹

فرهاد اینالوئی

۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۸

بانک ایران زمین

۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۳

حرکت گام به گام ایران زمین تا تحقق بانکداری دیجیتال

۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۷