بانکداری دیجیتال
 
انتشار سند بانکداری آینده و طرح تحول دیجیتال

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۶:۱۵

توجه ITIL 4 به چابکی و شتاب در فرایندها

۱۷ تير ۱۳۹۸ ۱۷:۵۳

طراحی دوره بلاک‌چین بر مبنای نیاز شبکه بانکی

۱۷ تير ۱۳۹۸ ۱۷:۵۲

دوره دکتری مهارتی بانکداری دیجیتال

۱۲ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۱۷

چه زمانی از فناوری بلاکچین استفاده کنیم؟

۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۱۱

دکتر محمدرضا حسین زاده

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲

بانک ایران زمین

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۵۱