بانکداری دیجیتال
 
بانک ایران زمین

۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ۰۹:۳۲

بانک ایران زمین

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۶

سمینار «بیمه‌ها و فین‌تک‌ها»؛ برنامه جانبی ITE 2019

۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۹

اعلام عناوین 7 سمینار جانبی در ITE 2019

۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۸

سمینار «بیمه‌ها و فین‌تک‌ها»؛ برنامه جانبی ITE 2019

۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۲۲

انتشار سند بانکداری آینده و طرح تحول دیجیتال

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۶:۱۵

توجه ITIL 4 به چابکی و شتاب در فرایندها

۱۷ تير ۱۳۹۸ ۱۷:۵۳

طراحی دوره بلاک‌چین بر مبنای نیاز شبکه بانکی

۱۷ تير ۱۳۹۸ ۱۷:۵۲

دوره دکتری مهارتی بانکداری دیجیتال

۱۲ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۱۷