جهش 3224 واحدی شاخص بورس

جهش 3224 واحدی شاخص بورس

قیمت طلا ، سکه و ارز امروز ۹۸/۰۹/۱۸

قیمت طلا ، سکه و ارز امروز ۹۸/۰۹/۱۸

نرخ رسمی یوروکاهش و پوند افزایش یافت

نرخ رسمی یوروکاهش و پوند افزایش یافت

جهش 4942 واحدی شاخص بورس تهران

جهش 4942 واحدی شاخص بورس تهران

قیمت طلا ، سکه و ارز امروز ۹۸/۰۹/۱۷

قیمت طلا ، سکه و ارز امروز ۹۸/۰۹/۱۷

بدهی بانکها و موسسات اعتباری وثیقه‌دار خواهد شد

بدهی بانکها و موسسات اعتباری وثیقه‌دار خواهد شد

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

بورس صعود کرد

بورس صعود کرد

قیمت طلا ، سکه و ارز امروز ۹۸/۰۹/۱۶

قیمت طلا ، سکه و ارز امروز ۹۸/۰۹/۱۶

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت